Střelnice
Střelnice SSK Dvory
Druh a určení střelnice
Střelnice je stálá venkovní určená pro sportovní a výcvikovou střelbu z krátkých zbraní, malorážek a brokovnic na pevný terč. Příslušné terče na kartonových, dřevěných či plastových podložkách umístěné na rámech při střelbě kratší se posouvají k palebné čáře, která se nachází pod přístřeškem. Střelbu na střelnici umožní ustanovení správci střelnice. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v plném rozsahu ve smyslu platných právních norem a provozního řádu střelnice.Zodpovídá za evidenci střelců v knize provozu, před zahájením střelby provede kontrolu technického stavu zbraní a střeliva a provede poučení střelců, případně ostatních účastněných osob a poučení zaznamená do knihy provozu a nechá střelcům podepsat.
Dovolené zbraně a střelivo
Na střelnici lze používat malorážky ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem a olověnou střelou, malorážkové pistole nebo revolvery ráže .22 (5,6 mm) nebo 6 mm Flobert s okrajovým zápalem. Krátké ruční zbraně (pistole,revolvery) do ráže .45 se středovým zápalem se střelami olověnými nebo plášťovanými s olověným jádrem. Dále dlouhé i krátké perkusní zbraně a jejich repliky do ráže .50 při použití olověných sférických nebo ogiválních střel a v neposlední řadě brokové zbraně konstruované na náboje s hromadnou střelou v ráži 12,16,20,24,28 o maximální velikosti broku 3,5 mm.
Nově je dle provozního řádu možno provádět nastřelování loveckých kulovnic z nastřelovací stolice do max. ráže 9,3x74 R.
Zbraně používané ke střelbě musí být zaregistrovány, opatřeny platnou ověřovací značkou Českého zkušebního úřadu nebo uznávanou zahraniční zkušební značkou. Zbraně musí být v řádném technickém stavu zaručující bezpečnou střelbu a střílet jiným střelivem než výše uvedeným zejména výkonnějším je zakázáno. Střílet jinými zbraněmi než výše uvedenými zejména zbraněmi většího výkonu a zbraněmi kategorie A je rovněž zakázáno.
Další informace
Na střelnici se provádí zkoušky žadatelů pro zbrojní průkaz ve spolupráci s PČR OŘ Kolín. Teoretickou výuku žadatelů o zbrojní průkaz pro skupiny A,B,C,D a E v zacházení se zbraní včetně praktické střelby požadované dle zákona pro jednotlivé skupiny provádí správce střelnice Litera František ( tel. číslo 723092728). Se jmenovaným je možno dohodnout i střelbu osob, které nevlastní zbraně ani zbrojní průkaz.
Provoz střelnice
V době letního času: 8:30 - 20:00
V době zimního času:9:00 - 15:00
Správci střelnice:
Baytalon Rostislav - 605 280 934
Černý Vladimír - 736 221 353
Čmugr Tomáš - 724 180 993
Davídek František - 721 948 363
Davídek František, ml. - 732 630 934
Davídek Václav - 739 310 393
Mgr. Festa Josef - 730 107 214
Hofman Jiří - 731 493 175
Hofman Vladimír - 736 215 244
Hozák Václav - 602 384 104
Konrád Jan - 607 250 068
Kotek Miroslav - 734 243 330
Litera František - 723 092 728
Marsa Tomáš - 602 340 421
Novotný Milan - 724 437 713
Pulda Pavel - 720 287 797
Starosta Petr - 606 129 110
Stránský Milan - 724 243 217
Vrátný Tomáš - 608 272 662

Správci střelnice:

pro výcvik policistů města Nymburk
Rajl Martin - 734 453 443
Bílý Rostislav - 728 837 164
Střelnice SSK Střelnice SSK
Kalendář


issf paralympic Obec Dvory Veleliby

Středočeské krajské združení SSK

©2023 SSK Dvory autor: Svoboda Jiří